NIEUW BOEK !!!Gezond Verstand

Gezond Verstand Spiritualiteit

De oplossing van 22 spirituele misverstanden

Dit boek maakt het gebied van spiritualiteit toegankelijk voor het brede publiek. De auteur behandelt 22 misleidende leerstellingen die alomtegenwoordig zijn in de New Age wereld, en helpt deze één voor één uit de wereld. De misleidende uitdrukkingen worden daarbij vervangen door inzichten die verenigbaar zijn met universeel gezond verstand.

Spelenderwijs komt daarbij de gemeenschappelijke basis van wetenschap en spiritualiteit aan het licht, en wordt duidelijk dat spiritualiteit en wetenschap twee kanten van dezelfde medaille zijn. Spiritualiteit, zoals gepresenteerd in dit boek, maakt duidelijk dat bewustzijn de bron en essentie van de hele objectieve werkelijkheid is. Bewustzijn is primair, materie secundair.

Dit boek introduceert een nieuw wereldbeeld; een nieuwe paradigma van de werkelijkheid, een op bewustzijn gebaseerd paradigma, dat het wereldbeeld van het derde millennium zal zijn. Bereid je voor op een copernicaanse revolutie op het niveau van je bewustzijn!

HIER kunt u het boek bestellen.