Inzicht is Alles   Inzicht is Alles

Aan alle Liefhebbers
van Ware Kennis over het Leven!

Waar vinden we nog betrouwbare en universele kennis over het leven? Is er wel zoiets als een universele waarheid? Is spiritualiteit wel te rijmen met gezond verstand? Is er wel zoiets als een gemeenschappelijke basis van alle religies? Is verlichting een bereikbaar ideaal? Wie wordt er soms niet moedeloos van het gebrek aan heldere, universele, niet-sektarische kennis over de aard van het leven?

De oeroude vedische kennis die in India bewaard is gebleven, heeft me laten inzien dat de waarheid niet een filosofie is, noch een wetenschap, noch een religie. Zij heeft mij laten inzien dat de waarheid een toestand van bewustzijn is!

Deze bewustzijnstoestand is niets anders dan geestelijke volwassenheid!

In mijn speurtocht naar ware kennis en verlichting heb ik één grote ontdekking gedaan:

Wat men vroeger verlichting, bevrijding, verlossing, satori, nirwana of moksha noemde, is niets anders dan geestelijke volwassenheid!!!!

En ik heb nóg beter nieuws...

De toestand van geestelijke volwassenheid is gemakkelijk te bereiken, zodra je maar toegang hebt tot ware,
heldere en adequate kennis over het leven!!!!!

De overgrote meerderheid van de mensheid is niet verlicht omdat het overal ontbroken heeft aan adequate kennis!!!

Deze erbarmelijke situatie is zich nu aan het veranderen!

In mijn vertaling en commentaar op het wereldberoemde handboek van de Yogafilosofie, de Yoga soetra van de grote ziener Patanjali, vind je de Kennis en de Inzichten waarnaar je ziel je leven lang verlangd heeft!

Persoonlijk heb ik 14 vertalingen van dit klassieke werk gelezen, enkel om vast te stellen, dat de mensheid in het duister tast! Stuk voor stuk staan deze vertalingen en commentaren bol van onduidelijkheden, ontoepasbare obscuriteiten en jammerlijke mystificaties! Is dat ook jouw ervaring? Bij mijn weten is mijn vertaling van de Yoga Soetra de eerste vertaling ter wereld, die helder en verhelderend is! Alle traditionele mystificaties worden stuk voor stuk opgeruimd en vervangen door klinkklare, heldere en bruikbare inzichten in het Leven! Dat is echt uniek. Zelfs de beste vertaling die ik kon vinden, die van Taimni, is doorspekt van het idee dat yoga iets heel ingewikkelds en heel moeilijks is. Verlichting wordt even onbereikbaar afgeschilderd als het worden van astronaut! Dat heeft de vele zoekers naar waarheid en inzicht in het Leven ontmoedigd en de weg doen kwijtraken!

Deze tijd is nu eindelijk voorbij. Als je nog een beetje vertrouwen in de mensheid hebt overgehouden, na allerlei vergeefse pogingen om een helder en totaal inzicht in de werkelijkheid te ontdekken, probeer dan mijn vertaling en commentaar, deel 1 én deel 2.

Daarin vind je alle essentiële kennis die een mens überhaupt dient te weten over zichzelf, de wereld en het Leven!

Niet alleen vind je daar informatie over Patanjali's achtvoudige pad naar Eenheidsbewustzijn, nee, je vindt er een heel nieuw Paradigma van het Leven!

Net als de kennis van Nicolaus Kopernicus een nieuw tijdperk van adequate kennis over de wereld en de kosmos inluidde, zo heeft dit nieuwe Paradigma van het Leven het vermogen om een nieuw tijdperk van geestelijke gezondheid en geestelijke volwassenheid in te luiden!

Dit nieuwe Paradigma (denkraam) biedt voor het eerst in de geschiedenis een gemeenschappelijke basis voor alle wetenschappen, alle religies en alle filosofieën! Stel je dat eens voor ... Dit punt alleen al maakt dit boek tot HET handboek voor het derde millennium!

Maar daarenboven biedt het je inzicht in je eigen geest, intellect, ego, ziel en ware Zelf, je kosmische essentie. Het is dan ook HET handboek voor je eigen Zelfrealisatie!!!

Ik kan nog urenlang de glorie zingen over deze twee boeken, maar alleen jij kunt jezelf overtuigen. De proof of the pudding is in the eating!. Zie bijvoorbeeld de lezerreactie. Hier volsta ik met je te vertellen dat elke pagina van de bijna 500 (deel 1 en 2 samen) tjokvol staat met inzichten, tips en technieken waarmee je het uiteindelijke Inzicht in het Leven kunt integreren in je eigen gezonde verstand, en waarmee je je groei naar geestelijke volwassenheid -vroeger verlichting genaamd- oneindig eenvoudig kunt maken!

Je kunt beide boeken in je bezit krijgen door het passende bedrag (zie beneden) over te maken op IBAN: NL08INGB0009227777 van Universal Vision Consultancy te Lelystad, Donaustraat 188. Vermeld bij je bestelling duidelijk je naam, en het adres waar je de boeken (het boek) afgeleverd wil hebben!

Of om het je nog gemakkelijker te maken, kun je hieronder ook direct via Paypal betalen!

De prijs van Deel 1 bedraagt 21 Euro.
De prijs van Deel 2 bedraagt 26 Euro.

De verzendkosten per boek bedragen 5 Euro; per set van beide boeken 8 Euro.

Wanneer je deel 1 en 2 tegelijk bestelt
dan geef ik een kleine korting. Je betaalt dan niet 47 Euro maar slechts 45 Euro.

Ook bespaar je daarbij nog eens 5 Euro voor een tweede zending.

TitelPrijs incl. btwVerzendkostenBetaling
Inzicht is Alles, deel 1 21,00 Euro + 5,00 Euro
Inzicht is Alles, deel 2 26,00 Euro + 5,00 Euro
Inzicht is Alles 1+245,00 Euro+ 8,00 Euro

Of koop hier de electronische versie (e-book) van Inzicht is Alles, Deel 1 en Deel 2. Deze versie is natuurlijk veel voordeliger, en je bespaart bovendien de verzendkosten.

Inzicht is Alles, deel 1, e-book kost 12 Euro.
Inzicht is Alles, deel 2, e-book kost 14 Euro.

Zodra de electronische en uiterst veilige betaling is voltooid, ontvang je de bestelde tekst(en) in pdf-formaat ge-emaild!

N.B. Je hoeft niet reeds een rekening bij Paypal te hebben, om hier te kunnen betalen. In het proces van betalen kun je een (gratis) Paypal rekening openen!

TitelPrijs incl. btwBetaling
Inzicht is Alles 1 (e-book)12,00 Euro
Inzicht is Alles 2 (e-book)14,00 Euro