De zeven Bewustzijnstoestanden

De gemiddelde mens is zich niet bewust van zijn volledige potentieel.

Zolang ons leven nog vrijwel geheel bepaald wordt door de drie onderste chakra's zijn we nog niet volledig mens geworden.De onderste drie chakra's, 1)overleven, 2)voortplanting en 3)persoonlijke kracht, werken immers ook in de dierenwereld en lopen parallel aan de drie relatieve bewustzijnstoestanden, te weten slapen, dromen en waken.

Het specifiek menselijke komt pas tot uiting en bloei na de opening van de vierde ofwel hartchakra. Pas hier worden we ons bewust van onze essentie, onze ziel die eeuwig en onsterflijk is. Dus naast slapen, dromen en waken zijn we ontworpen om ook een vierde bewustzijnstoestand te ervaren: Zelf-bewustzijn.

Op basis van de ervaring van onze ware identiteit, ons authentieke Zelf, kan zich nog een verdere ontplooiing van ons bewustzijn voltrekken, waarbij de drie hogere chakra's verlevendigd en geopend worden.

De opening van de keelchakra, de voorhoofdchakra en de kruinchakra is het spontane gevolg van de ervaring van drie hogere ofwel subtielere dan wel wijzere, meer waarheidsgetrouwe innerlijke bewustzijnstoestanden. Deze kunnen aangeduid worden met de namen Kosmisch bewustzijn, Godsbewustzijn en Eenheidsbewustzijn.

In Kosmisch bewustzijn zijn we onszelf in alle omstandigheden. We doen onszelf niet meer anders voor dan we zijn. We zijn altijd gevestigd in ons ware Zelf.

In Godsbewustzijn worden we ons bewust van het kosmische plan via hetwelk zich alle ontwikkelt, en we zien de kosmische Creatieve intelligentie (die in kerken God, en in moskeeën Allah wordt genoemd etc.), weerspiegeld in elk onderdeel van de schepping.

In Eenheidsbewustzijn zien we de eenheid die alle veelvoud doordringt. We beseffen dat alles een manifestatie is van ons kosmische zelf. Pas in deze natuurlijke en ontspannen toestand van eenheidsbewustzijn hebben we ons volledige potentieel gerealiseerd. Met andere woorden, pas dan zijn we volledig mens geworden. Pas dan zijn we volledig ontwaakt uit alle misverstanden over God, onszelf en de wereld. Pas dan is er sprake van werkelijke emotionele en verstandelijke volwassenheid!


Deze lezing geeft dus een totaal overzicht over de aard en reikwijdte van ons bewustzijn. Hoewel bewustzijn één is, kunnen we deze zeven aspecten van zijn uitdrukking in de mens onderscheiden. Dit biedt een leidraad van onschatbare waarde voor elke oprechte zoeker die zo snel mogelijk het doel van het leven wil realiseren. Deze lezing bij te wonen is waarlijk deelnemen aan 'Satsang' - bijeenkomst in waarheid