Het Achtvoudige Pad van Yoga

Precies zoals de leringen van Jezus werden omgevormd tot een dogmatiek die niet langer levensbevorderlijk is, zo werd ook de leer van Patanjali volledig onpraktisch gemaakt. Patanjali is de grondlegger van de filosofie van Yoga. Hij onderwees nadrukkelijk de heelheid van het leven, en over de essentiele eenheid van al wat leeft, groeit en bloeit. Yoga betekent immers letterlijk 'eenheid'. In de heelheid van het leven onderscheidde Patanjali acht facetten van het bestaan, acht levensgebieden. Deze acht facetten, die hij voor alle duidelijkheid 'ledematen' noemde, ontwikkelen zich gelijktijdig, en dienen ook gelijktijdig te worden gecultiveerd.

In deze voordracht behandelt Frans alle acht ledematen van de eeuwenoude filosofie van Yoga. Deze worden sinds onheuglijke tijden onderwezen in alle scholen van Yoga die de wereld rijk is. In vele scholen echter heeft men het zicht verloren op de oorspronkelijke eenheids-visie, die aan de behandeling van deze acht ledematen ten grondslag ligt. Doorgaans worden de acht ledematen geïnterpreteerd als acht stappen van yoga, die men successievelijk moet doorlopen om tot yoga of eenheidsbewustzijn te komen.

Deze verdraaiing van Patanjali's leer is heel onfortuinlijk, aangezien hierdoor het hele systeem onlogisch en onpraktisch wordt. Dit foutieve onderricht heeft een verwarrende invloed gehad op vele oprechte zoekers naar spirituele groei en bevrijding. De acht ledematen van de heelheid van het leven dragen de volgende klinkende Sanskriet namen: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi.


Yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhayo'stavangani
~Patanjali Yoga Sutra II.29

Frans zal aantonen dat een ontwikkeling van één aspect van het leven automatisch samenhangt met een ontwikkeling van alle andere aspecten van het leven. De eenheids-filosofie van Patanjali is van grote praktische waarde voor ons dagelijks leven, daar zij een holistisch en evenwichtig zelfbeeld bevordert. Vanuit deze holistische visie op het leven is het een vreugde om te ervaren hoe alle levensgebieden mee ontwikkelen, wanneer we ons richten op de ontwikkeling van één specifiek gebied.