Vedische astrologie - de astrologie van het zelf

Vedische Astrologie

de astrologie van het Zelf

Jyotish, of vedische astrologie, is de oudste vorm van astrologie ter wereld. Jyotish betekent letterlijk: onsterfelijk licht – het licht van bewustzijn. Jyotish vindt haar oorsprong in het oude India. Moderne westerse astrologie is een aftakking van dit universele systeem van inzicht in het mechanisme van de schepping. Jyotish geeft ons inzicht in de kosmische – d.w.z. alomvattende – aard van ons eigen bewustzijn. Jyotish laat zien dat we kosmische individuen zijn. Zij geeft de praktische demonstratie van de abstracte principes die verwoord worden door Vedanta. Het primaire doel van Jyotish is dan ook inzicht te geven in onszelf – zelfkennis.

Een Jyotish horoscoop-analyse vertelt ons wat ons dharma is – ons levensplan, levensdoel of levensweg, en wat de obstakels en lessen hierin zijn. Ook laat de horoscoop zien waar we ons geluk kunnen vinden, en tevens hoe we hogere bewustzijnstoestanden kunnen ontwikkelen. Toekomstvoorspellingen zijn niet het primaire doel van Jyotish; zij is er veel meer op gericht de toekomst te “verbeteren” dan te “voorspellen” – en deze verbetering is mogelijk door bewustzijnsverruiming.

Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten is haar motto: het hele universum, en al onze levensomstandigheden zijn de weerspiegeling van onze eigen bewustzijnstoestand. Door bewust te worden van de kosmische aard van ons eigen bewustzijn leren we ons thuis te voelen waar we ons ook maar bevinden en gaan we beseffen dat wij zelf de meester zijn van ons eigen lot.


Yatha pinde tatha brahmande
As is the individual so is the universe