Hogere Bewustzijnstoestanden

Moderne psychologie leert ons dat de gemiddelde mens slechts 10% van zijn geestelijk vermogen gebruikt. Vedische kennis en technieken zoals Vedanta, Yoga en meditatie, openen voor de mensheid de weg naar hogere niveaus van zelfkennis, inzicht, liefde en wijsheid. De drie gangbare bewustzijnstoestanden van slapen, dromen, en waken hebben elk een bijbehorende fysiologische toestand.

Door bewust te worden van het feit dat we van nature ook de getuige zijn van het slapen, dromen en waken, worden we ons bewust van de aard van onze ziel. Dan begrijpen we dat we niet zozeer lichaam en geest zíjn, maar dat we een ziel zijn, een lichaam en geest hébben. Dit besef wijst ons de weg naar volledige bewustwording van ons eigen bewustzijn. Als zelf-bewuste individuen gaan we dan beseffen dat we eeuwige en onsterfelijke zielen zijn – en dat al wat bestaat een uitdrukking is van dat ene alomtegenwoordige bewustzijn.

Religies noemen dat alomtegenwoordige bewustzijn “God.” Filosofen noemen het “het Zijn,” natuurkundigen noemen het “het verenigd veld van alle natuurwetten.” Vedanta maakt ons ervan bewust dat deze kosmische intelligentie ons ware zelf is. Door deze vedantische inzichten te bestuderen, en de bijbehorende technieken van Yoga en meditatie te beoefenen, groeien we ver uit boven de armzalige “normale” bewustzijns-toestand.

We groeien van kosmisch bewustzijn, via Godsbewustzijn naar het hoogste niveau van menselijk bewustzijn: eenheidsbewustzijn. Door deze uiteenzetting over de aard van ons eigen bewustzijn gaan we beseffen dat eenheidsbewustzijn de normale, natuurlijke en ontspannen bewustzijnstoestand van de mens hoort te zijn. Ook beseffen we dat we van nature in de richting van eenheidsbewustzijn ontwikkelen. Door aldus de kosmische 'bedoeling' van het leven te ervaren en te begrijpen wordt onze evolutie naar eenheidsbewustzijn vele malen versneld! Eenheidsbewustzijn is de enige bewustzijnstoestand waar we helemaal ons zelf zijn in alle omstandigheden.


Turiya cetana - transcendentaal bewustzijn
Turiyatita cetana - Kosmisch bewustzijn
Bhagavad cetana - Godsbewustzijn
Brahmi cetana - Eenheidsbewustzijn