Mahavakyas

axioma's van het nieuwe millennium

Mahavakyas (grote gezegden) zijn uitdrukkingen van de hoogste wijsheid, omdat ze de uiteindelijke waarheid verwoorden. Aloude vedische zieners waren de kenners van de werkelijkheid en zij gebruikten deze korte gezegden om hun leerlingen bewust te maken van de uiteindelijke waarheid omtrent henzelf, God en de wereld. Een bekende mahavakya luidt: 'Jivo brahmaiva na aparah': De individuele ziel is God en niets anders.

De uiteindelijke waarheid is dat het hele universum, met alles erop en eraan de manifestatie is van een onmanifest, alomtegenwoordig, alwetend, gelukzalig en liefdevol bewustzijn. Wiens bewustzijn is dat? Ons aller bewustzijn. De mahavakyas impliceren dat er maar één bewustzijn is, en dat het individuele bewustzijn van ieder van ons in wezen niets anders is dan de ervaring van het enkelvoudige, universele veld van bewustzijn.

Religies noemen dit universele veld van bewustzijn 'God'; filosofen noemen het 'het Zijn'; natuurkundigen noemen het 'het verenigd veld van alle wetten van de natuur'; Psychologen noemen het 'het ware Zelf'; Plato noemde het 'het ware, het Goede en het Schone'; Aristoteles noemde het 'de onbewogen beweger'; Hindoes hebben er duizenden namen voor; Mohammedanen noemen het Allah, met al zijn eigenschappen; De Chinezen noemen het Tao, etc., etc.

Het heeft er alle schijn van dat het wereldbewustzijn nu zo ver ontwikkeld is dat de intelligentsia, en de mensen met gezond verstand overal ter wereld, de universele werkelijkheid kunnen gaan begrijpen in niet-sektarische termen. Dat wat universeel is, wordt langzamerhand als universeel (h)erkent. Mahavakyas zijn door de eeuwen heen gebruikt om elke vorm van sektarisch denken te doorbreken. Zij zijn in staat om de illusie van afgescheidenheid te niet te doen.

Zij helpen ons op te houden met zoeken, en te beginnen met zien, zijn, bewust te zijn, met een oneindig vertrouwen in de oneindige goedheid, schoonheid en liefde van de kosmische creatieve intelligentie. Kortom de mahavakyas kunnen dienen als de axioma's van de nieuwe tijd. De mahavakyas zijn de wake-up-call voor alle mensen met gezond verstand. 'Atmaivedam sarvam': alles wat je ziet ben je zelf!


Pragyanam Brahma - Bewustzijn is Brahman, de totaliteit, de kosmische kreatieve intelligentie.
Tat Tvam Asi - Jij bent Dat (oneindige, eeuwige, kosmische bewustzijn).
Aham Brahmasmi - Ik ben Brahman, de totaliteit, Alles.
Ayam Atma Brahma - Dit zelf is Brahman, de totaliteit van de absolute en relatieve werkelijkheid.