Iets over mijzelf

Mijn essentie is identiek aan jouw essentie. In wezen zijn wij één.

In poëtische termen kan mijn (en jouw) essentie beschreven worden als
een onbegrensde, eeuwige oceaan van bewustzijn.
Een oceaan van Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid.


In de Christelijke traditie noemt men deze universele bron van al wat bestaat 'God'. De Mohammedanen gebruiken de mooie eigennaam Allah. In India benoemt men dit goddelijke bewuste Zijn met vele namen, waarvan Shiva (Goedheid), Brahma (Dat wat uit zichzelf creatief is) en Vishnu (Dat wat alomtegenwoordig is) de meest populaire zijn.

In China noemt men onze gemeenschappelijke essentie de Tao, of Allesomvattende Leegte. Filosofen noemen onze essentie het Zijn, of het Absolute. De moderne natuurkunde noemt het het Verenigde Veld of het Zero Point Field. De namen voor mijn en jouw essentie zijn dus talrijk, zonder dat daardoor onze ware aard, ons hoogste zelf, ook maar in de geringste mate wordt beïnvloedt.

Deze eeuwige en onbegrensde oceaan van gelukzaligheid nam op 22 Januari 1953 om 21:45 uur te Nijmegen een menselijke vorm aan, door te verschijnen als een mensenkind. Deze tijdelijke uitdrukking van het eeuwige en kosmische Bewuste Zijn kreeg een naamplaatje toegevoegd door zijn aardse ouders: 'Frans Langenkamp'. Hoewel deze persoonlijkheid bij zijn geboorte zijn ware aard volledig had vergeten, legde hij op jonge leeftijd een grote belangstelling aan de dag voor zijn eigen essentie, zijn oorsprong en zijn ware aard. Wanneer ik het in het vervolg in de eerste persoon schrijf heb ik het over mijn relatieve verschijningsvorm, mijn persoonlijkheid.

Na mijn HBS-B opleiding studeerde ik culturele en sociale antropologie aan de universiteit van Nijmegen. Hierin was ik voornamelijk geïnteresseerd in de wijsheid van het oude India en specialiseerde me in vergelijkende godsdienstwetenschappen. In 1986 heb ik het doctoraalexamen cum laude afgelegd.

Reeds in 1974 kwam ik in aanraking met verschillende vormen van spiritualiteit, waaronder Vedanta. Vedanta is de filosofie die de eenheid in alle verscheidenheid onderwijst. Begin jaren '80 ben ik enige jaren actief geweest als meditatieleraar in Rotterdam.

Sinds october 1982 legde ik me nog intensiever toe op filosofische en spirituele studie - gekoppeld aan meditatie en yogabeoefening - door te gaan studeren aan een internationale vedische universiteit. In dit kader verbleef ik jarenlang in het buitenland waaronder India, Rusland, West-Afrika, Filippijnen en de Verenigde Staten.

Sinds 1986 specialiseerde ik me in vedische astrologie en vedanta, die ik sedert 1992 onderwijs, na het behalen van mijn Ph.D. Naast bovengenoemde takken van vedische kennis heb ik me ook laten inspireren door andere gebieden van vedische kennis, waaronder Bhagavad Gita, Upanishaden, Yoga, Sankhya, Karma Mimamsa, Tantra, Ayurveda, Ramayana, Mahabharata, de Purana's, Yoga-Vasishtha en de Manu Smriti's.

Sedert 1997 geef ik individuele levensloop-begeleiding, waarbij ik gebruik maak van de vedische horoscopie. Mijn specialisatie ligt op het gebied van psychologische/spirituele counseling, waarbij ik de vedische horoscoop gebruik om iemands 'life-purpose' of levensplan uiteen te zetten. (zie levensplanduiding)

Onder personen die ik beschouw als mijn geestelijke leraren bevinden zich o.m. Maharishi Mahesh Yogi, Shankara, Nisargadatta, Osho, Ramtha, Krishnamurti, Ramana Maharshi, Yogananda, Shri Yukteshwar, Abraham Maslow, Joseph Murphy, Martin Schulman, Jeff Green, Stephen Arroyo, Mellie Uyldert, Marianne Williamson, Neale Donald Walsch, Deepak Chopra, Dan Millman, Wayne Dyer, Louise Hay, Margo Anand en Shakti Gawain.

Mijn sterke kant vind ik zelf dat ik de oude vedische wijsheid heb weten te vertalen in alledaagse Nederlandse termen. Mijn aanpak van spiritualiteit wordt doorgaans als heel verkwikkend ervaren, omdat zij gebaseerd is op een Hollands gevoel voor gezond verstand. In mijn filosofie is natuurlijkheid en authenticiteit het hoogst bereikbare. In mijn lezingen en workshops presentaties streef ik maar een doel na: mijn toehoorders te bevestigen in hun ware aard. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij mensen onszelf kunnen zijn in alle omstandigheden, dat onze persoonlijkheid zich dan kenmerkt door eenvoud, universaliteit, liefde, geluk, creativiteit, vrijheid, wijsheid en een gevoel voor humor.

Momenteel woon ik in Lelystad waar ik een bedrijf heb opgericht onder de naam Universal Vision Consultancy heb opgezet. Een deel van het jaar vertoef ik bij mijn geliefde Gabriele in Duitsland. Voel je vrij om me te contacteren voor een of meer van de lezingen/workshops die in deze website genoemd worden, alsmede voor individuele adviezen in zelfrealisatie en levensloopbegeleiding d.m.v. vedische astrologie.

routebeschrijving

HOME