Vrije Wil en Voorbestemming

Vrije wil of predestinatie is één van de hoofdthema's van de filosofie en theologie: is de mens vrij of is alles voorbestemd?
In welk opzicht, in welke mate zijn we vrij en in welk opzicht, in welke mate ligt onze toekomst vast? Door de eeuwen heen hebben filosofen en theologen hierover nagedacht en geredetwist. Aan de ene kant voelen en weten we dat we een vrije wil hebben. Aan de andere kant is het duidelijk dat ons denken, voelen en handelen bepaald wordt door erfelijkheid, opvoeding, sociaal-cultureel milieu, en de talloze natuurwetten.

Deze eeuwige paradox van vrijheid en voorbestemming kan nooit volledig begrepen worden in de gangbare waaktoestand van bewustzijn. In deze lezing reik ik bepaalde inzichten aan, waardoor we cognitief kunnen uitstijgen boven de alledaagse bewustzijnstoestand. Vanuit een kosmisch perspectief kunnen we het antwoord op deze eeuwige paradox begrijpen.
Inzicht in deze filosofische kwestie levert een verruimde bewustzijnstoestand op die ons ware levensvrijheid doet ervaren!


'Naiva kincid karomiti yukto manyeta tattvavit'
"Hij die zich verbonden weet met het Goddelijke
zal altijd weten: Ik verricht geen enkele aktiviteit"
-- Bhagavad Gita 5.8