De Vier Yuga's

ontwikkelingsfasen van de mensheid

Wie heeft heeft er niet gehoord van het Vissen-tijdperk dat nu over aan het gaan is naar het Aquarius-tijdperk? Velen koppelen aan deze overgang een hoopvolle toekomstvisie, als zou het op handen zijnde Aquarius tijdperk beter zijn dan het vissentijdperk. Nu is het zo dat het ene teken van de dierenriem niet kwalitatief beter is dan het andere.

Zo wij een verbetering in de kwaliteit van het leven op aarde menen te bespeuren, moeten we daar een andere verklaring voor zien te vinden. Deze vinden we in de aloude vedische tekstboeken. Daar wordt melding gemaakt van een cyclus van vier tijdperken, yuga's genaamd – kali-yuga, dwapara-yuga, treta-yuga, en sat-yuga. Deze yuga's geven aan hoeveel procent van het volledige geestelijke vermogen geleefd wordt door de mensheid in het algemeen. In kali-yuga 0-25%, dwapara-yuga, 25-50%, treta-yuga 50-75% en sat-yuga 75-100%.


Sat yuga - Treta yuga - Dwapara yuga - Kali yuga
Gouden tijdperk - Zilveren tijdperk - Bronzen tijdperk - IJzeren tijdperk

Door de eeuwen heen is er onzekerheid geweest over de begin en eindpunten van deze perioden. De leermeester van Paramahamsa Yogananda, Swami Shri Yukteshwar, heeft aan het begin van de vorige eeuw een boek gepubliceerd dat voor het eerst in duizenden jaren een duidelijke en overtuigende visie verschaft op de begin en eindpunten van deze vier yuga's.

Volgens Shri Yukteswar is de mensheid rond 1900 in het dwapara tijdperk gekomen. De lengte hiervan bedraagt ongeveer 2400 jaar, en het is een tijd, waarin de mensheid als geheel tot 50% van zijn geestelijk vermogen gaat ontplooien. Het vorige tijdperk, - kali-yuga - kenmerkte zich door het feit dat de mensheid slechts 25% van haar geestelijke vermogen leerde te gebruiken. Het vormde het donkere tijdperk, dat zich uitstrekte van 700 voor Christus tot 1700 na Christus.

In deze voordracht beschrijf ik de kenmerken van alle vier yuga's, en laat ik zien hoe de hele cyclus van 4 yuga's samenvalt met de 26000 jaar durende cyclus die gevormd wordt door de precessie van de aardas. De visie van Shri Yukteshwar, die de ik in deze lezing uiteen zal zetten, vormt een wetenschappelijk verifieerbare theorie, die de toenemende gezondheid, welvaart, communicatie en transport-mogelijkheden, die we sedert enkele eeuwen over de gehele wereld waarnemen, kan verklaren. Deze aloude yuga-theorie werd door Shri Yukteswar ontdaan van verschillende misvattingen en vormt thans een gefundeerde theorie die een algehele verbetering van het leefklimaat op de hele wereld voorspelt.

Aldus is het mijn vreugde u te laten zien dat er een gefundeerde reden tot optimisme over de toekomst bestaat. Deze kennis van de yuga's maakt een einde aan het doemdenken over de toekomst der mensheid, en plaatst de huidige wereldontwikkelingen in een kosmisch perspectief. Indien u iemand bent die zich zorgen maakt over de toekomst van de mensheid, dan is deze lezing werkelijk een must voor u!