Bewustzijn is ons aller Essentie

Zolang we ons niet bewust zijn van ons eigen bewustzijn,
zijn we ons niet bewust van onze essentie.
Bewustzijn is de bron en essentie van al ons denken, spreken en handelen.
Al wat we denken, voelen, zeggen en doen is een uitdrukking van ons bewustzijn.
Wanneer ons bewustzijn niet optimaal is, is ons denken,
voelen, spreken en handelen ook niet optimaal.
Dan kunnen het succes en de vervulling die we ervaren ook niet optimaal zijn.
In het leven gaat het er dus om, ons bewustzijn te ontwikkelen!
Bewustzijn als zodanig is volkomen abstract!
Maar het is de bron van al het concrete!
Het wordt langzamerhand tijd dat we als mensheid gaan beseffen,
dat bewustzijn de essentie is van alles en iedereen.
Bewustzijn is de kosmische creatieve intelligentie,
die zich uitdrukt in alle levensvormen!
Al wat bestaat is de manifestatie van bewustzijn.
Het bijzondere van de mens als manifestatie van bewustzijn
is ons vermogen ons te bezinnen op onze essentie.
We kunnen reflecteren en mediteren.
We kunnen ons bewust worden van onze essentie!
We kunnen ons bewust worden van de aard en reikwijdte van ons eigen bewustzijn!
Dan komen we tot de volgende noemenswaardige ontdekking:
Ons bewustzijn is het Nulpuntveld van de natuurkundigen.
Het is het Absolute van de filosofen,
het is het Zijn van de existentialisten,
het veld van alle mogelijkheden van de optimisten,
de God van de Christenen, de Allah van de Mohammedanen, de Shiva van de Hindoes,
de Boeddha Natuur van de Boeddhisten, de Tao van de Taoïsten,
de Wakan Tanka van de Indianen, de Eenheid van de Aborigines.
Bewustzijn is eenvoudigweg de bron van alle energie en materie in het universum!
Alles is een manifestatie van bewustzijn! 
Op het niveau van zuiver bewustzijn, zijn we allen EEN!
Zelfrealisatie is Godrealisatie.
Dit is de essentie van alle Wijsheid. Dit is de essentie van alle Liefde.
Dit vormt de eeuwige en universele basis voor goede en intelligente handelingen.
De tijd wordt rijp dat we deze oerwaarheid met z’n allen gaan inzien!
Het wordt tijd dat we de gemeenschappelijke bron van onze gedachten gaan ervaren!
Dan zal het leven op Aarde de vorm aannemen
van een prachtig mozaïek van verschillen,
op basis van de gemeenschappelijke ervaring van eenheid.
Dan wordt het leven op aarde een prettige, leerzame en inspirerende ervaring.
Laten we dagelijks contact maken met onze essentie door stilte oefeningen,
zoals gebed en meditatie. In gebed en meditatie maken we contact met ons ware zelf,
dat het kosmische zelf van alle wezens is.
Door onze essentie te leren kennen,
leren ook de essentie van alle andere mensen kennen.
Dit maakt ons wijs, liefdevol en gelukkig!
Zo eenvoudig is dat!

Ondertekend door: Lao Tse, Boeddha, Plato, Socrates, Krishna, Rama, Shankara, Zarathoestra, Jezus Christus, Plotinus, Meister Eckhart, Thomas à Kempis, Johannes van het Kruis, Theresa van Avila, Spinoza, Leibnitz, Fichte, Schelling, Hegel, Khalil Gibran, Ramakrishna, Vivekananda, Paramahansa Yogananda, Madame Blavatski, Gurdjeff, Ouspenski, Krishnamurti, Alice Bailey, Annie Besant, Nisargadatta, Osho, Adi Da, Ananda Moyi Ma, Maharishi Mahesh Yogi, Amma, Mother Meera, Ramtha, Deepak Chopra, Harry Palmer, Louise Hay, Shakti Gawain, Marianne Williamson, Mellie Uyldert, Willem de Ridder, Hans Laurentius, Hans Stolp, Marcel Messing, A.H. Almaas, Willem Glaudemans, Jacob Slavenburg, Hein stufkens, Barry Long, Ken Wilber, Wayne Dyer, Neale Donald Walsch, Eckhart Tolle, Christiane Beerlandt, Frans Langenkamp en vele, vele anderen… ook door jou?