Bent u geïnteresseerd in een kosmische visie op het leven?

Dan zijn deze Cd's speciaal voor U gemaakt.

Voor een gehoor van 80 personen presenteert Frans Langenkamp op een levendige en interactieve wijze een visie op het leven die werkelijk alomvattend is!

Deze visie is niet Frans' persoonlijke mening, maar zijn verwoording van een eeuwige en universele filosofie van het leven. Deze Universele filosofie wordt in India de Sanatana Dharma genoemd, de eeuwige leer. Deze leer wordt uiteengezet in de Vedische tekstboeken zoals de Upanishaden, de Bhagavad Gita, de Rig Veda en de Yoga en Vedanta Literatuur.

Frans heeft deze universele wijsheid gedurende de laatste 38 jaar met hart en ziel bestudeerd en hij heeft haar essentie opgenomen in zijn eigen bewustzijn. Daarnaast verstaat Frans de kunst om deze universele wijsheid op zodanige wijze te presenteren dat het als vanzelfsprekend overkomt. Spiritualiteit is volgens hem dan ook niets anders als'gezond verstand' en de zogenaamde spirituele verlichting is volgens hem niets anders als geestelijke volwassenheid, ware menswording.

Het unieke van zijn kennisoverdracht bestaat er uit dat hij niet alleen informatie verschaft, maar dat hij een nieuw paradigma van het leven, een nieuwe bewustzijnstoestand structureert in het bewustzijn van de luisteraar! Enkel door naar hem te luisteren komt u in een meer kosmische bewustzijnstoestand.

Gegarandeerd! Niet goed, geld terug!

De serie van vier voordrachten zijn op cd's gezet en opgedeeld in vier thema's:

 1. Hoe worden wij mensen gelukkig? Twaalf wegen naar Geluk.
  3 cd's van elk 74 minuten. Gezamenlijke prijs € 25.
 2. De Paradox van Vrije wil en Predestinatie.
  1 cd van 88 minuten. Prijs € 10.
 3. Eenheidsbewustzijn - de natuurlijke bewustzijnstoestand van de mens.
  1 cd van 50 minuten. Prijs € 8.
 4. Gesprekken over bewustzijn, ego, God, goden, duivels en de veda's.
  1 cd van 83 minuten. Prijs € 10.
Wanneer u de hele serie van 6 cd's bestelt, betaalt u geen 53 maar slechts € 50

De serie voordrachten beslaan ruim 7½ uur en zijn ook beschikbaar in de vorm van een MP3 cd. Prijs: € 35.

Wijze van bestellen:
Stuur vanaf deze website een e-mail met uw bestelling
en vermeld daarbij uw naam, adres en eventueel uw telefoon nummer.
Maak de kostprijs plus verzendkosten over op giro 9227777
ten name van Universal Vision Consultancy, te Lelystad.
Zodra de betaling binnen is worden de cd's u toegezonden.

Portokosten:
voor één cd: € 3.
voor 2, 3 of 4 cd's: € 4.
Voor 5 of meer cd's: € 5.