Naamgevingadvies

Van nature bestaat er altijd een kosmische correspondentie tussen de naam en de aard van de persoonlijkheid. De kosmos zelf schijnt de naam voor een nieuwgeborene in te geven via de intuitie van de moeder en de vader. Toch is het mogelijk om deze kosmische intuitie wat tegemoet te komen door de positie van de Maan, Zon en Ascendant van de nieuwgeborene te bekijken tegen de achtergrond van de vaste sterren.

De positie van deze drie factoren in de zgn. Maantekens of Nakshatra's geven aan met welke klank of syllabe de naam van een nieuwgeborene zou moeten beginnen. Op basis van deze kosmische beginklank kunt u de rest van de naam zelf bepalen. Is de bijbehorende klank van de geboorte-Nakshatra bij voorbeeld 'Ma' dan kunt u als naam Maria, Manoushka, Mark of Marius, etc. nemen. Zo bent u verzekerd van een optimale harmonie tussen de naam en de innerlijke aard van uw kind.

Kosten: 40 Euro