Cursus Spirituele Astrologie


Negen lessen van twee tot twee en een half uur.
Digitale audio-opname van een cursus met zes cursisten.

Alles op één DVD

Met spirituele astrologie wordt die vorm van astrologie bedoeld die de integratie van ziel en persoonlijkheid bevordert. Deze cursus informeert je niet alleen over de basis-principes van deze oudste wetenschap van de mensheid, maar verruimt ook je blikveld, je zelfbeeld, zodat je jezelf leert te begrijpen in een kosmisch perspectief!

Deze cursus maakt je vertrouwd met de eigenschappen van de twaalf tekens van de dierenriem, de twaalf huizen van de horoscoop en de negen planeten die de dynamiek in ons leven weergeven. (Geen rekenwerk maar wel inzicht in de astronomische achtergrond van de horoscoop)

In deze cursus leer je:

  1. De basis vaardigheden voor het duiden van een horoscoop.
  2. De horoscoop te begrijpen als een landkaart van iemands leven.
  3. De horoscoop te duiden op het niveau van de ziel: een levensplan duiding.

Je leert de volgende vragen te beantwoorden:

Door deze vragen voor jezelf en anderen te beantwoorden heb je een krachtig middel tot zelfkennis en zelfverwerkelijking in handen.

Alle astrologische principes die in de 9 lessen ter sprake komen worden meteen toegepast op je eigen horoscoop en aan die van de van de andere cursisten. Deze unieke, dynamische lesmethode geeft je meteen vertrouwen in het systeem van vedische astrologie en in je eigen vermogen om een horoscoop effectief te duiden.

De audiolessen worden ondersteund door een uitgebreide syllabus. Hierin staan alle belangrijke wetenswaardigheden over de planeten, de huizen en de tekens kort en bondig weergegeven. Overzichtelijke schema's, waarop de waardigheid van de planeten in de verschillende tekens en hun onderlinge vriendschappen staan weergegeven, fungeren als ideaal referentie-materiaal bij elke horoscoop duiding. Ook flowcharts voor een systematische duiding van de horoscoop vergemakkelijken het hele leerproces.

Kortom: een handzame 'do it yourself' cursus, waar je op je eigen tempo doorheen kunt gaan!

Kosten: € 175. Hiervoor krijg je de DVD waarop de negen lessen van twee tot twee en een half uur te beluisteren zijn, plus de bijbehorende syllabus van 45 pagina's. Voor de verzendkosten reken ik € 7.

Om zelf horoscopen te maken en uit te printen, benodig je een software programma voor vedische astrologie. Deze is gratis te downloaden op: Jagannath Hora

Ook het volgende programma is in staat een vedische horoscoop te genereren: Planetdance

De bestelling kun je hier plaatsen: e-mail of stuur gewoon een aanvraag naar mijn email adres: franslangenkamp@freeler.nl.

De betaling van € 182 kan geschieden via paypal (hieronder), of door een overboeking op IBAN: NL08INGB0009227777, (BIC: INGBNL2A) ten name van mijn firma Universal Vision Consultancy te Lelystad.

DVD te bestellen via Paypal hieronder.

Titel Prijs incl. btw Verzendkosten Betaling
DVD Spirituele Astrologie € 175,00 + € 7,00