VERHELDEREND BOEK !!!

VRIJE WIL EN VOORBESTEMMING

een synthese in het licht van de eeuwige wijsheid


vrije wil boek1     vrije wil boek2Dit boek is te bestellen via Paypal:


Titel Prijs incl. btw Verzendkosten Betaling
Vrije wil en voorbestemming € 12,50 + € 4,00

Je kunt dit boek ook in je bezit krijgen door € 12,50 plus portokosten (€ 4) over te maken op IBAN: NL08INGB0009227777, t.n.v. Universal Vision Consultancy, Lelystad en stuur s.v.p. ook even een e-mail met je adres erin zodat ik weet waar ik het boek naar toe moet sturen!Bestaat er zoiets als ware levensvrijheid? Bestaat toeval? Is ons lot tot op zekere hoogte van tevoren bepaald? Ligt alles al vast, of kunnen wij met onze vrije wil ons lot beÏnvloeden? Kunnen wij meester worden van ons lot? Vroeger of later loopt iedereen tegen dergelijke vragen aan. Een echt bevredigend antwoord op deze vragen treft men echter gewoonlijk niet aan. Deze grote leemte wordt door dit kleine boekje opgevuld. In dit boek laat ik zien dat de schijnbaar tegenstrijdige gezichtspunten van vrije wil en voorbestemming in werkelijkheid elkaar aanvullen. Vrije wil en voorbestemming blijken de twee kanten te zijn van dezelfde medaille die leven heet. In het licht van de Vedanta worden we ons bewust van de heelheid van het leven en ervaren we persoonlijk de synthese van onze vrije wil en de kosmische voorbestemdheid der dingen. Alle vragen die een weldenkend mens ooit zou kunnen hebben over de paradox van vrije wil en voorbestemming worden beantwoord. Dit boek heeft dan ook het vermogen om de eeuwenoude misverstanden omtrent het raadsel van vrije wil en predestinatie voor goed uit de wereld te helpen.

Zie hier wat twee prominente Nederlanders ervaren hebben bij het lezen van dit boek:
"Eindelijk trof ik hier iemand die mijn diepste vragen over dit onderwerp helder en volledig kon beantwoorden. Maar dit boekje biedt nog meer: door de eenheid van alle religies en stromingen van wijsheid aan het licht te brengen, slaat het een brug tussen 'oost' en 'west', en legt het de basis voor een universele vorm van spiritualiteit die de mensheid nu meer dan ooit nodig heeft."

~ Lidewij van Vliet

"Dit helder geschreven boek gaat over integratie. De integratie van kennis en ervaring, van hoofd en hart, van wetenschap en religie, van linker- en rechterhersenhelft. Maar vooral de integratie van ziel en persoonlijkheid. Traditionele tegenstellingen worden op een hoger niveau verzoend, doordat wordt aangetoond dat elk op zijn eigen niveau waar is, maar niet de gehele waarheid vertegenwoordigt. De lezer zal merken dat beurtelings zijn hoofd en zijn hart, zijn rationele en zijn intuitieve kennis worden aangesproken. Het boek doet dus precies wat het zegt, vorm en inhoud zijn één. En daar gaat het uiteindelijk ook over: eenheidsbewustzijn. Dit boek kan je zomaar vrij maken."

~ Willem Glaudemans.

Dit boek is geschreven in de geest van Goethe's veelzeggende uitspraak:

Tiefsinn hat nie etwas erhellt.
Klarsinn schaut tiefer in die Welt!
Diepzinnigheid heeft nog nooit ergens een licht op laten schijnen.
Helderzinnigheid is beter in staat de wereld te doorgronden!
~ Goethe ~