De Zeven Lichamen van de Mens

Langzaam maar zeker worden we ons ervan bewust dat we multidimensionale wezens zijn. We bestaan uit een aantal omhullingen die elkaar wederzijds doordringen en die even zovele lichamen vormen die ons ware Zelf omhullen. Interessant in dit verband is de oorspronkelijke betekenis van het woord “lichaam”, dat van het middeleeuwse “lik haam” komt en “vleeshemd” betekent. Nu is het zo dat er meer dan één hemd ons bewustzijn bekleedt! Door de eeuwen heen zijn er een aantal indelingen van deze omhullingen in omloop geweest. Algemeen aanvaard is de categorisering van de mens in drie niveaus: lichaam, geest en ziel. Ook de indeling in vier lagen wordt veel gehanteerd: Fysiek lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam en spiritueel lichaam. Aangezien ons geest-lichaam systeem uitgerust is met zeven Chakras, is de indeling in zeven omhullingen een heel betekenisvolle. Hieronder ziet U een voorbeeld van hoe de indeling in zeven relatief autonome lichamen eruit zou kunnen zien. Achter het betreffende lichaam vindt U de naam van de bijbehorende Chakra, de subjectieve ervaring die het lichaam verschaft, het kosmische element dat overheerst in het betreffende lichaam, het zinnesorgaan dat ermee overeenstemt, en het volgnummer van de toenemende graad van verdichting.

#LichaamChakraErvaringElementZintuigVolgorde
1.Fysiek lichaamWortel chakraIk beweegAardeReuk7de
2.Etherisch lichaamHeiligbeen chakraIk ben vitaalWaterSmaak6de
3.Astraal lichaamNavel chakraIk voelVuurGezicht5de
4.Mentaal lichaamHart chakraIk denkLuchtTast4de
5.Intuitief lichaamKeel chakraIk weetRuimteGehoor3de
6.Ego lichaamVoorhoofd chakraIk zieManasIntuitie2de
7.Geluks lichaamKruin chakraIk benZijnBewustzijn1ste

In het centrum van al deze elkaar doordringende lichamen bevindt zich ons Zelf, onze ware identiteit! Het Zelf als zodanig is volledig abstract, onbegrensd, oneindig, absoluut, kosmisch en goddelijk. Het bestaat uit Zuiver Bewustzijn. Ons bewustzijn doordringt al zijn omhullende lichamen, en daarom leven deze überhaupt! Bewustzijn staat gelijk aan het leven als zodanig en leven betekent daarom automatisch bewustzijn, ofwel bewust Zijn! Materieel gesproken, is bewustzijn helemaal Niets. Spiritueel gesproken, is bewustzijn natuurlijk alles. Dit is letterlijk het geval, aangezien alles in het universum een manifes-tatie, ofwel een uitdrukking van bewustzijn is. Wiens bewustzijn is dat eigenlijk? Ons bewustzijn, ons gemeenschappelijke bewustzijn. Merk hierbij op dat er dus maar één be-wustzijn bestaat in het hele Universum. En weet hierbij voorgoed, dat al wat bestaat een uitdrukkingsvorm van die ene uiteindelijke substantie is. Bewustzijn is datgene dat door de verschillend religies God, Allah, Shiva, Tao, Spirit etc. wordt genoemd. Eerst mani-festeerde het zich in vele soorten van energie (bij de Big Bang), later condenseerden een deel van deze energieën zich tot materie. De eerste zes subtiele lichamen moeten dan ook begrepen worden als energie lichamen. Ons materiele lichaam ontstond het laatst in het proces van evolutie, en is speciaal ontworpen om het leven op deze prachtige planeet, moeder Aarde, te ervaren. De eerste drie lichamen zijn uiterst subtiel en zijn van nature betrokken op het Zelf, op Bewustzijn. Zij vormen drie lagen van datgene dat traditioneel de Ziel wordt genoemd. De latere vier lichamen zijn relatief grof, en zijn zeer betrokken op het aardse bestaan, en de vreugden en uitdagingen die dit te bieden heeft. Op het moment van de zogenaamde dood, verlaten we ons materiële lichaam, en leven we verder in de subtiele lichamen. We treffen ons dan automatisch aan in de een van de fijnstoflijke werelden, die de materiele wereld doordringen. De specifieke wereld waarin we ons dan bevinden wordt bepaald door onze identificatie met het ene of andere fijnstoflijke lichaam. Met andere woorden, dit wordt bepaald door ons bewustzijns-niveau. Aldus is de meest belangrijke vraag die we ons in het leven kunnen stellen: Waar identificeer ik mezelf mee? Wie of wat ben ik werkelijk? Het juiste antwoord op deze vraag is: Ik ben bewustzijn, en ik heb verscheidene lichamen!

In het volgende schema ziet u een overzicht over de zevenvoudige gelaagdheid van de mens, zonder de terminologie van chakra's of fijnstoffelijke lichamen te gebruiken.